Puumalan yhtenäiskoulu on noin 100 oppilaan opinahjo, johon kuuluvat esikoulu ja luokat 1-9. Puumalan yhtenäiskoulu toimii lähikouluna kunnan lapsille ja nuorille. Yläkouluun meille voivat hakea kaikki yläkouluikäiset nuoret.

Opetusryhmämme ovat pieniä, joten jokainen oppilas voidaan kohdata yksilönä ja jokainen saa yksilöllistä ohjausta ja tarvitsemaansa tukea. Pienessä yhteisössä opimme nopeasti tuntemaan toisemme hyvin ja meillä on aina aikaa pienelle jutustelulle.

Koulussamme tarjotaan koululounaan lisäksi ilmainen välipala. Koulun piha-alueella on monipuolinen lähiliikuntapaikka, jalkapalloareena, kesäaikaan pesäpallokenttä ja tenniskentät ja talviaikaan jääkiekkokaukalo, pienempi ulkojää sekä kuplahalli. Koulukampuksella sijaitsee myös urheiluhalli, jossa on vastikään uudistettu kuntosali. Piha-aluetta kehitetään edelleen lähitulevaisuudessa oppilaiden toiveita huomioiden. Lyhyen kävelymatkan päässä on kunnan vastakunnostettu urheilukenttä katsomoineen sekä hyvin hoidettu kuntoilurata, jossa on talvella valaistu hiihtolatu. 

Pieneksi kunnaksi meillä on monipuolisia harrastusmahdollisuuksia ja tekemistä löytyy aktiiviselle harrastajalle vaikka joka illaksi. Koulun auditoriossa toimii elokuvateatteri Kino Saimaa. Koulumme järjestää monenlaisia kerhoja ja kunnassamme toimii vireä kansalaisopisto. Halutessaan kursseja ja kerhoja voi myös toivoa järjestettäväksi, koska toimintaa suunnitellaan ja kehitetään käyttäjien mukaan.

Meidän arvomme

IHMISLÄHTÖISYYS

 • Kuuntelemme aidosti oppilaita ja huoltajia.
 • Suunnittelemme ja kehitämme toimintaamme yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa.
 • Vaalimme koulussamme hyviä käytöstapoja ja toisen huomioimista.

AVOIMUUS

 • Annamme aktiivisesti rakentavaa palautetta toinen toisillemme.
 • Otamme avoimin mielin vastaan ja myös pyydämme palautetta kehittämistä varten.
 • Tiedotamme avoimesti henkilökuntaa, oppilaita ja huoltajia sekä sidosryhmiä.
 • Perustelemme päätöksemme.
 • Olemme avoimia uusille ideoille ja kokeiluille.

POSITIIVISUUS

 • Kannustamme ja annamme positiivista palautetta toinen toisillemme.
 • Hyväksymme itsemme ja toisemme sellaisena kuin olemme.
 • Välitämme aidosti oppilaista, toisistamme ja itsestämme.
 • Tiedostamme sen hyvän, mitä meillä on ja iloitsemme siitä.
 • Näemme erilaisia mahdollisuuksia.

TASA-ARVOISUUS

 • Emme hyväksy minkäänlaista syrjimistä tai kiusaamista.
 • Kohtelemme oppilaita, huoltajia ja työntekijöitä yhdenvertaisesti.
 • Mahdollistamme oppimisen jokaiselle oppilaalle hänen tarpeidensa mukaan.

YHTEISTYÖKYKYISYYS

 • Teemme avoimesti ja aktiivisesti yhteistyötä kotien ja sidosryhmien kanssa.
 • Kehitämme yhdessä ja eri tahojen kanssa opetuspalveluja.
 • Osallistamme oppilaita, kannustamme heitä vaikuttamaan ja kuuntelemme oppilaskuntaa.
 • Kunnioitamme toinen toisiamme vuorovaikutustilanteissa. Puutumme epäkunnioittavaan puheeseen ja käytökseen.

PEDAGOGIIKKA

Koulussamme noudatetaan valtakunnallista perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Opetuksessa meillä on kaksi pedagogiikan painotusta, jotka ulottuvat aina esiopetuksesta ja aamu- ja iltapäivätoiminnasta yhdeksänteen vuosiluokkaan: luontopedagogiikka sekä positiivinen pedagogiikka.

Liikumme luonnossa kaikkina vuodenaikoina ja joka säällä. Haemme hyviä elämyksiä ja kokemuksia, iloitsemme yhdessäolosta ja luonnossa oppimisesta. Oppilaat osallistuvat retkien suunnitteluun.  Retkeilemme mm. Saimaa Geoparkin upeisiin luontokohteisiin, teemme Saimaalle melonta- ja kalastusretkiä, pyöräilemme Puumalan hienoja pyöräreittejä pitkin ja tutustumme kalliomaalauksiin. Retkillä opittuja asioita syvennetään oppitunneilla.

Positiivisen pedagogiikan avulla harjoittelemme yhdessä myönteisten tunteiden havaitsemista. Kun opimme huomaamaan omat onnistumisemme ja vahvuutemme, saamme lisättyä myönteisiä kokemuksia arjessamme. Kouluarkeemme kuuluvat tiistaipäivien hiljaiset ruokailut, keskiviikon hyvinvointivälitunnit sekä torstaiaamujen hyvinvointipäivänavaukset.