Puumalan yhtenäiskoulu on noin 100 oppilaan opinahjo, johon kuuluvat esikoulu ja luokat 1-9. Puumalan yhtenäiskoulu toimii lähikouluna kunnan lapsille ja nuorille. Yläkouluun meille voivat hakea kaikki yläkouluikäiset nuoret.

Olemme pienen kunnan monipuolinen koulu, jossa kaikkien vahvuudet pääsevät esille. Tarjoamme oppilaillemme tarpeelliset opetusmateriaalit, turvallisen henkisen ja fyysisen oppimisympäristön sekä asiantuntevan koulun henkilöstön. Oppilas saa riittävät tiedot ja taidot, jotta pärjää maailmassa. Opinpolun aikana oppilaalle kehittyvät hyvät tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä läheinen suhde luontoon.

Saimaa on osa kouluarkeemme kuuluvaa lähiluontoa, jonne on helppo poiketa liikkumaan ja oppimaan oppitunneilla tai yhteisillä retkillä. Koulun viihtyisä pihapiiri houkuttelee liikkumaan ja harrastamaan myös vapaa-ajalla.

Esi- ja perusopetuksessa turvaamme lapselle sellaiset opiskeluolosuhteet, että hänellä on koulun päätyttyä tiedonhankinnan ja tiedon soveltamisen valmiudet, perustiedot ja -taidot sekä hyvä opiskelumotivaatio.